Obec Bruty rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

2009

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

Slovensko a euro

Slovensko prijalo spoločnú európsku menu 1. januára 2009. Rada ministrov financií stanovila konverzný kurz slovenskej koruny voči euru na 30,126. Duálny obeh bol od 1. do 16. januára 2009. Výmena meny mal negatívny dopad aj na obyvateľov našej obce, hlavne na starších ľudí. Znovu sme si museli zvyknúť na mince - centy, ľudia mali pocit, že peniaze nemajú hodnotu.

V roku 2009 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 8 krát (27. 02. 2009, 07. 05. 2009, 08. 09. 2009, 16. 10. 2009, 30. 10. 2009, 12. 11. 2009, 30. 11. 2009, 15. 12. 2009. Celkové príjmy v roku 2009 boli 282.636,00 € a celkové výdavky 219.511,00 €.

Dňa 21. marca 2009 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky, vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 521, z toho počet platných hlasov bol: 262

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

 1. Bollová Dagmar PaedDr. ......................................................... 5
 2. Gašparovič Ivan doc., JUDRr., CSc. ....................................... 24
 3. Martináková Zuzana ................................................................ 6
 4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. ............................................. -
 5. Mikloško František RNDr. ........................................................ -
 6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. ............................................ 226
 7. Sidor Milan PhDr., CSc. ........................................................... 1

Dňa 4. apríla 2009 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky, vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 521, z toho počet platných hlasov bol: 339.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

Gašparovič Ivan doc., JUDRr., CSc. ....................................... 30

Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. ............................................ 309

Dňa 6. júna 2009 sa konali voľby do Európskeho parlamentu, vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 525. Počet platných hlasov: 200 z 208 odovzdaných obálok.

Hlasovanie obyvateľov:

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ......................................... 1

Sloboda a Solidarita ........................................................................................... -

SMER – sociálna demokracia ............................................................................ 12

Strana zelených ................................................................................................. -

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana ................. -

Demokratická strana .......................................................................................... -

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity ........................................................... -

Agrárna strana vidieka ....................................................................................... -

Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana ........... -

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja ......................................... 187

Komunistická strana Slovenska ......................................................................... -

Rómska iniciatíva Slovenska ............................................................................. -

Slovenská národná strana ................................................................................. -

Liga, občiansko-liberálna strana ........................................................................ -

Strana demokratickej ľavice .............................................................................. -

Slobodné Fórum ................................................................................................ -

Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................................ -

Nezhody okolo futbalového ihriska nastali po podaní žiadosti obyvateľky A. M. o vysporiadanie pozemku pod futbalovým ihriskom. Po vyhotovení geometrického plánu a výmery parcely sa poslanci s predávajúcou nezhodli, nakoľko žiadala priveľkú cenu. Preto obecné zastupiteľstvo predaj jednohlasne odmietlo.

Za hlavného kontrolóra obce dňa 30. októbra 2009 bola zvolená pani Silvia Cagalová. Svoju funkciu začala 1. novembra 2009.

Dňa 14. novembra 2009 sa konali voľby do orgánov samosprávneho kraja, vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov: 528, z toho bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov.

Vo voľbách poslancov do nitrianskeho samosprávneho kraja v našej obci vyhrali: p. László Fekete Ing. (MKP) z počtom hlasov 110, p. Imrich Hugyivár, MUDr. (MKP) z počtom hlasov 88, p. Flórián Jávorka, Ing. (MKP) z počtom hlasov 70, Ladislav Magát (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana) z počtom hlasov 57, p. Július Kamanca, Ing. (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana) a p. Andrea Vitkóová, JUDr. (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana).

V roku 2009 boli tieto investície: oprava starého kultúrneho domu (4.080,00 €), výmena okien na obecnom úrade, obnovenie sociálnych zariadení, zabudovanie kuchyne kultúrneho domu a prístavba bezbariérového vstupu do kultúrneho domu (44.953,00 €), nové detské ihrisko pri materskej škole (4.686,00 €).

31. marca 2009 sa podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok do Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá vola schválená vo výške 209.677,49 €. Na základe výsledku verejného obstarávania sa do práce pustili robotníci levickej spoločnosti PRIEMSTAV LEVICE, s. r. o. Dotácia sa čerpala na rekonštrukciu bývalého kultúrneho domu.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácií v roku 2009 bola poskytnutá vo výške 9488,00 € a príspevok na kostol činil 2490,00 €.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 1x a finančných príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 8 rodiny.

Obyvatelia obce s trvalým pobytom v Brutoch ako vianočný darček obdržali nákupné poukážky v hodnote 3,50 €.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2009: 612

Narodenie: chlapci 6, dievčatá 2

Úmrtie: muži 9, ženy 8

Prisťahovalo sa: muži 1, ženy 9

Odsťahovalo sa: muži 4, ženy 17

Počet sobášov: 3

NEZAMESTNANOSŤ

Na aktivačnej činnosti podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zúčastnilo 5 UoZ (Dohoda č. 13/§52/2009/NP V-2  na dobu od 01. 05. – 31. 10. 2009).

Dohodu o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou podpísalo 13 UoZ, obyvatelia sa na práce prihlásili dobrovoľne, aby lepšili život, životné prostredie a sociálne podmienky obyvateľov obce.

Počet UoZ k 31. 12. 2009: 80, z toho ženy: 37, miera nezamestnanosti v okrese Nové Zámky: 12,71 %.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2009/10 navštevovalo základnú školu: 8 žiakov

a materskú školu: 13 detí.

KULTÚRA

Deň dôchodcov 22. februára 2009, o zábavu sa postarali umelci z Komárna, večera, hrnček s názvom Bruty.

Csemadok ZO Bruty:

31. 1. 2009 – IV. Népviseletes batyubál

13. 6. 2009 – Deň detí „Csodaország“

19. 9. 2009 – „A nagy barti hegyen szüretelnek“

29. 11. 2009 – oslava – pripomenutie 60. výročia vzniku ZO Csemadok

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

5. fašiangový ples sa uskutočnil vo februári 2009

Deň obce 8. 8. 2009

  Rekonštrukcia chodníkov

  Riešenie migračných výziev

  WIFI pre Teba II

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár