Obec Bruty rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

2008

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

V roku 2008 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát (16. 01. 2008, 13. 03. 2008, 22. 05. 2008, 12. 08. 2008, 15. 10. 2008, 01. 12. 2008, 12. 12. 2008. Stav hospodárenia za rok 2008 bol: celkové príjmy boli 10.737.00,00 Sk a celkové výdavky činili 9.023.000,00 Sk.

Spoločnosť PIGAGRO, s. r. o.  dňa 11. marca 2008 vyplatila pokutu vo výške 3 mil. Sk.

Na zasadnutí dňa 13. marca 2008 sa do funkcie zástupcu starostu vymenoval poslanec Karol Bartal, svoju činnosť začal vykonávať od 1. apríla 2008.

Občianka obce Mária Brédová, nar. 1922 poskytla peňažný dar vo výške 100.000,00 Sk na obnovenie sochy Sv. Jána. Z rozpočtu obce sa obnovili ešte dve sochy, a to socha sv. Vendela a socha sv. Trojici (140.000,00 Sk).

Poslanci schválili niekoľko investícií: výstavbu parkoviska – trhoviska (756.405,00 Sk), opravili sa miestne cesty (505.000,00 Sk), vykonala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia (78.000 Sk), obnovil sa plot cintorína (87.000,00 Sk) a obstaral sa malý traktor s kosačkou v hodnote 122.000,00 Sk.

Vypracoval sa projekt na stavbu „Bruty – Prestavba polyfunkčnej budovy“, ktorá bude financovaná z operačného programu „Modernizácia obce podporovaná zo skupiny dotačných opatrení č. 3.4 obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“. Projekt vypracovala spoločnosť KOODIS, s. r. o. so sídlom v Šali.

V obecnom podniku EURO OPP Bruty, s. r. o. sa rozšíril vozový park o pracovný stroj MANITU, o traktor John Deer 6930 a o kombajn zn. Laverda.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácií v roku 2008 bola poskytnutá vo výške 387.000,00 Sk.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 5-krát a finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 6 rodín.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2008: 632

Narodenie: chlapci 3, dievčatá 1

Úmrtie: muži 6, ženy 12

Prisťahovalo sa: muži 13, ženy 5

Odsťahovalo sa: muži 9, ženy 8

Počet sobášov: 4

NEZAMESTNANOSŤ

Aj v tomto roku bola podpísaná Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 23/§ 52/2008  na dobu od 01. 02. – 14. 05. 2008, zúčastnilo sa 9 uchádzačov o zamestnanie.

Zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 133/§ 52/2007/ŠR bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na dobu od 15. 05. 2008 do 31. 10. 2008, projektu sa zúčastnilo 22 UoZ.

Počet UoZ k 31. 12. 2008: 47, z toho ženy: 28, miera evidovanej nezamestnanosti za okres Nové Zámky: 7,45 %.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2008/09 navštevovalo základnú školu: 13 žiakov

a materskú školu: 15 detí.

V tomto roku nastali veľké zmeny v personálnej agende, odišla pani učiteľka Hortenzia Mészáros, p. Silvia Morvaiová a výpoveď dala aj riaditeľka Hajnalka Kottra, preto cez letné prázdniny prebehlo výberové konanie na post riaditeľky ZŠ s MŠ s VJM Bruty. Nakoľko sa v prvom kole nerozhodlo, kto bude riaditeľom, vedením školy sa poverila p. Valéria Kováts, ktorá neskôr vyhrala 2. kolo výberového konania a od 17. 12. 2008 bola vymenovaná za riaditeľku ZŠ s MŠ.

Zástup. riaditeľa a učiteľka MŠ: Katarína Trencsíková

Učiteľka ZŠ: PaedDr. Valéria Kováts

Učiteľka MŠ: Katalin (Bári) Hubač, od októbra 2008 Bc. Lilla Vinczeová

Vychovávateľka v ŠKD: Barbora Bartosová

Vedúca kuchyne: Valéria Árvová

Kuchárka: Alžbeta Bartalová

Upratovačka: Mária Rákócziová

KULTÚRA

Deň obce 19. 07. 2008

6. decembra 2008 sa uskutočnilo podujatie „Čakanie na Mikuláša“, z rozpočtu obce sa pripravilo 65 balíčkov, o zábavu sa postarali herci z Komárna. Večer sa na divadelnom predstavení „Csárdáskirálynő“ v Komárne zúčastnilo 43 obyvateľov obce.

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

26. 1. 2008 – 4. fašiangový ples

Csemadok ZO

7. 6. 2008 – Deň detí „Csodaország titkai“

20. 9. 2008 – Oberačková slávnosť „A nagy barti hegyen szüretelnek“

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI

Krsty: 3

Sobáše: 2

Pohreby: 17

Hody: 14. 09. 2008

    WIFI pre Teba II

    Fotogaléria

    Kalendár