Obec Bruty rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Dňa 2. decembra 2006 sa konali komunálne voľby do orgánov samosprávy. Počet osôb zapísaných v zozname voličov bolo 547, z ktorých sa zúčastnilo na voľbách 455 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 439 ks.

Kandidáti za starostu:

 1.  Ottó Szvetlík, nezávislý kandidát, počet hlasov: 168

 2.  Ing. Hubač Alexander, nezávislý kandidát, počet hlasov: 271

Kandidáti za poslancov:

1.  František Árendás, nezávislý kandidát, počet hlasov: 192

2. Karol Bartal, nezávislý kandidát, počet hlasov: 159

3. Róbert Bernáth, nezávislý kandidát, počet hlasov: 88

4. Karol Bogyó, SMER-SDĽ, počet hlasov: 115

5. Imrich Bréda, SMER-SDĽ, počet hlasov: 126

6. Štefan Bréda, nezávislý kandidát, počet hlasov: 98

7. Štefan Csókás, SMER-SDĽ, počet hlasov: 151

8. Ladislav Čepec, nezávislý kandidát, počet hlasov: 157

9. Štefan Dániel, SMK-MKP, počet hlasov: 115

10. Helena Dávidová, SMK-MKP, počet hlasov: 214

11. Tibor Hubač, nezávislý kandidát, počet hlasov: 126

12. Attila Hutura, nezávislý kandidát, počet hlasov: 62

13. Patrik Lehotkai, nezávislý kandidát, počet hlasov: 94

14. Štefan Mocsi, nezávislý kandidát, počet hlasov: 215

15. Erika Pásztorová, SMER-SDĽ, počet hlasov: 176

16. Jozef Rákóczi, SMK-MKP, počet hlasov: 169

17. Mikuláš Szűcs, nezávislý kandidát, počet hlasov: 138

18. Ondrej Varga, nezávislý kandidát, počet hlasov: 98

Dňa 29. decembra 2006 sa konala ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva,  vedením obce sa na volebné obdobie 2007 – 2010 stalo:

starosta obce: Ing. Hubač Alexander

poslanci: Štefan Mocsi, Helena Dávidová, František Árendás,Erika Pásztorová, Jozef Rákóczi, Karol Bartal, Ladislav Čepec.

2007

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

V roku 2007 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát, a to dňa 14. 02. 2007, 02. 05. 2007, 28. 06. 2007, 07. 09. 2007, 19. 09. 2007. 21. 09. 2007 a  14. 12. 2007. Plnenie rozpočtu za rok 2007 bolo nasledovné: celkové príjmy boli 7.826.000,00 Sk a celkové výdavky činili 7.185.000,00 Sk.

Na základe petície boli v mesiaci marec vyrubené topoľové stromy pri futbalovom ihrisku.

Bola kolaudovaná budova ZŠ s MŠ, prestavba bola zahájená ešte v roku 2006, keď sa rozhodlo premiestniť triedy základnej školy do novšej budovy materskej školy a tým ušporiť na prevádzkových nákladoch. Celková investícia činila 229.000,00 Sk.

Spoločnosti Pigagro, s. r. o. po kontrole stavebného úradu a rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Nitre bola vyrubená pokuta vo výške 3 mil. Sk.

Na futbalovom ihrisku sa zrealizovala prístavba šatne rozhodcu, bufetu a sociálnych zariadení  za 148.627,00 Sk.

Kúpil sa osobný automobil Škoda Fabia 1,2 za obstarávaciu cenu 307.000,00 Sk.

Vstup obce do združenia „Mikroregió Burda – Ipeľská pahorkatina“.

Vstup do združenia „Dvory a okolie“ dňa 7. 9. 2007.

Vianočný darček pre obyvateľov obce: nákupné poukážky v hodnote 100,00 Sk pre občanov.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 1x a finančných príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 4 rodiny.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácii v roku 2007 bolo poskytnutých 349.000,00 Sk a 59.000,00 Sk bolo poskytnutých a kostol.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2007: 645

Narodenie: chlapci 5, dievčatá 3

Úmrtie: muži 9, ženy 7

Prisťahovalo sa: muži 6, ženy 4

Odsťahovalo sa: muži 2, ženy 4

Počet sobášov: 2

NEZAMESTNANOSŤ

V rámci národného projektu č. V – Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi sa podpísala Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 26/§ 52/2007/NP V. Nenávratný finančný príspevok sa skladal z príspevku zo štátneho rozpočtu a z príspevku Európskeho sociálneho fondu. Predmetom dohody bola poskytnutie príspevku Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb. Dohoda sa uzavrela na dobu od 15. 01. 2007 do 31. 05. 2007, neskôr sa predĺžila do 31. 01. 2008, projektu sa zúčastnilo 22 uchádzačov o zamestnanie.

Počet UoZ k 31. 12. 2007: 38, z toho ženy: 23. Miera evidovanej nezamestnanosti za okres Nové Zámky: 7,13%.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2007/08 navštevovalo základnú školu: 15 žiakov a materskú školu: 14 detí.

Pedagogický zbor a zamestnanci ZŠ s MŠ s VJM Bruty:

Riaditeľka a učiteľka ZŠ: Mgr. Hajnalka Kottra

Zástup. riaditeľa a učiteľka MŠ: Katarína Trencsíková

Učiteľka ZŠ: Hortenzia Mészáros

Učiteľka MŠ: Barbora Bartosová

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Silvia Morvaiová

Vedúca kuchyne: Valéria Árvová

Kuchárka: Alžbeta Bartalová

Upratovačka: Mária Rákócziová

KULTÚRA

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

Dňa 10. februára 2007 sa uskutočnil 3. fašiangový ples, tanečnú zábavu nám otvoril tanečný pár Bianka a Denis.

V dňoch 11. – 16. novembra sa usporiadala výstava pod názvom „Šikovné ruky v Brutoch“. V miestnom kultúrnom dome malo možnosť obyvateľstvo si pozrieť ručné práce miestnych žien.

Deň obce 28. 7. 2007

Podujatia miestnej organizácie Csemadok:

24. 2. 2007 – Bíbic névadó ünnepség

2. 6. 2007 – Deň detí „Csodaország visszavár“

30. 9. 2007 – Oberačková slávnosť „A nagy barti hegyen szüretelnek...“

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI

Krsty: 3

Sobáše: 2

Pohreby: 14

Hody 16. 09. 2007

    WIFI pre Teba II

    Fotogaléria

    Kalendár