Dokumenty

DOKUMENTY NA VYVESENIE 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 1/2017
pdf Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu 2/2017
pdf Kúpna zmluva 06032017
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o dielo - Enviro 13-2017
pdf Kúpna zmluva 19042017
Zmluvy a dohody 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP
pdf Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
jpg Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
Zmluvy a dohody 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb
pdf Regionálna integrovaná územná stratégia NSK 2014-2020
pdf Výzva na predkladanie ponúk 01022016
pdf Výzva na predkladanie ponúk 15022016
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bruty
pdf Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Kúpna zmluva 06052016
pdf Kúpna zmluva 25062016
docx Dodatok č.11- Sp.OÚ
pdf Kúpna zmluva 10102016
doc Zmluva o dielo - 20102016
Voľby do NR SR 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Tájékoztató a választópolgár részére
pdf Informácie pre voliča
pdf Utvorenie volebného okrsku - voľby NR SR
pdf Voľby do NR SR - 2016
pdf Určenie volebnej miestnosti - voľby do NR SR
pdf Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
pdf Výsledky " Voľby do NR SR 2016"
Zmluvy a dohody 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dohoda č.109/§10/2014
pdf Dohoda č.62/2014
pdf Zámenná zmluva
pdf Zmluva o externom projektovom manažmente č.:JV-28042015-41
pdf Zámer
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK
pdf Verejná vyhláška - vodoprávne konanie
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 32-2015
pdf Zmluva o dielo
pdf Zluva o poskytnutí NFP č. NR02816
pdf Zmluva o terminovanom úvere č.1064/2015/UZ
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1651/2015/D
doc Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny
PDF Zmluva o poskytnutí NFP a Príloha č.1 medzi MAS - DaO obcou Bruty
pdf Zmluva o dielo - číslo zmluvy: 15/195
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz KO č.01/Br/2015
doc Zmluva o dielo č.250/2015
Výberové konania
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výberové konanie - ZŠ a MŠ s VJM Bruty
pdf Výberové konanie - hlavný kontrolór Obec Bruty
Komunálne voľby 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výsledky komunálnych volieb 2014
Zmluvy 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zhotovenie prístupovej cesty a chodníka v polyfunkčnom dvore
pdf Zmluva o službách
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000033382
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o službách 090714/1
pdf Zmluva o službách 090714/2
pdf Zmluva o službách 090714/3
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
DOKUMENTY NA VYVESENIE 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Verejná vyhláška
ROZPOČET
jpg Rozpočet 2014 - 2016 - Bežné príjmy
jpg Rozpočet 2014 - 2016 - Kapitálové príjmy
jpg Rozpočet 2014 - 2016 - Bežné a kapitálové výdavky
pdf Rozpočet 2015 - 2017
pdf Rozpočet 2016 - 2018
Zmluvy 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Gabriel Andruško - GAMEX, Štúrovo
pdf KOREKT s.r.o. Komárno
pdf KOREKT s.r.o. Komárno
pdf Jozef Geleta, Pribeta
jpg WARECO s.r.o. Kamenica n/Hr. 1. strana
jpg WARECO s.r.o. Kamenica n/Hr. 2.. strana
jpg WARECO s.r.o. Kamenica n/Hr. 3. strana
jpg WARECO s.r.o. Kamenica n/Hr. 4. strana
jpg Komunal Energy s.r.o. Žilina
jpg Komunal Energy s.r.o. Žilina
pdf Zmluva o pôžičke CSEMADOK
pdf Kúpna zmluva o HV Karol Bartal
pdf Zmluva o poskytovaní služieb Ing. J. Szekeres
jpg Zmluva o poistení majetku - dodatok č.1
pdf Dohoda o finančnom vysporiadaní
PDF Zmluva Bruty a Mas
Rozpočet a sadzby miestných daní
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Prehľad sadzieb miestnych daní na rok 2013
jpg Prehľad sadzieb miestnych daní na rok 2013
jpg Rozpis finančných prostriedkov pre neziskové organizácie - 2013
jpg Rozpočet obce Bruty 2012-2013
jpg Rozpočet obce Bruty 2014-2015

Kalendár:

Máj 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Júlia, Juliana

Anketa: