•  
 •  

VZN

 • VZN č. 1/2019
  o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
  08.10.2019 | 1176.89 kb
 • VZN č. 3/2017
  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  21.06.2017 | 738.17 kb
 • VZN č. 2/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
  21.06.2017 | 444.72 kb
 • VZN č. 1/2017
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
  21.06.2017 | 905.23 kb
 • VZN č. 2/2016
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
  21.06.2017 | 270.14 kb
 • VZN č. 1/2016
  o určení výšky príspevku na činnosť školy
  21.06.2017 | 117.22 kb
 • VZN č. 1/2015
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
  21.06.2017 | 168.83 kb
 • VZN č. 3/2013
  o určení výšky príspevku na činnosť školy
  21.06.2017 | 116 kb
 • VZN č. 2/2013
  o vedení obecnej kroniky
  21.06.2017 | 243.87 kb
 • VZN č. 1/2013
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
  21.06.2017 | 121.75 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár