•  
 •  

Dokumenty

Štatút obce

  PHSR

  Sadzobník správnych poplatkov

   Cenník služieb

   VZN

   • VZN č. 1/2019
    o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
    08.10.2019 | 1176.89 kb
   • VZN č. 3/2017
    o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    21.06.2017 | 738.17 kb
   • VZN č. 2/2017
    o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
    21.06.2017 | 444.72 kb
   • VZN č. 1/2017
    o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
    21.06.2017 | 905.23 kb
   • VZN č. 2/2016
    o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
    21.06.2017 | 270.14 kb
   • VZN č. 1/2016
    o určení výšky príspevku na činnosť školy
    21.06.2017 | 117.22 kb
   • VZN č. 1/2015
    o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
    21.06.2017 | 168.83 kb
   • VZN č. 3/2013
    o určení výšky príspevku na činnosť školy
    21.06.2017 | 116 kb
   • VZN č. 2/2013
    o vedení obecnej kroniky
    21.06.2017 | 243.87 kb
   • VZN č. 1/2013
    o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
    21.06.2017 | 121.75 kb

   Rozpočet

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

   Fotogaléria

   Kalendár